ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ VidmateApp.in

ยินดีต้อนรับสู่ VidmateApp.in ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของเรา การเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเรา

  1. การใช้เนื้อหา เนื้อหาทั้งหมดบน VidmateApp.in มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น คุณไม่สามารถแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ให้สิทธิ์ สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ถ่ายโอน หรือขายข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ของเรา
  2. การดำเนินการของผู้ใช้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้ VidmateApp.in เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ห้าม หรือที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน หรือทำให้การดำเนินงานของเว็บไซต์หรือผู้ใช้เสียหาย คุณตกลงที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการใช้งานและความเพลิดเพลินของบุคคลอื่นในเว็บไซต์ของเรา
  3. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เนื้อหาและเนื้อหาทั้งหมดบน VidmateApp.in รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพ โลโก้ และข้อความ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือเครื่องหมายบริการใดๆ ของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า
  4. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม VidmateApp.in อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือหลักปฏิบัติของเว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่าน เว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว
  5. การปฏิเสธการรับประกัน VidmateApp.in มีให้ "ตามสภาพ" และเราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับเว็บไซต์ การดำเนินงานของเว็บไซต์ หรือข้อมูล เนื้อหา วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์
  6. ข้อจำกัดความรับผิด ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นแบบอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูล หรืออื่นๆ ความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้
  7. การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และดำเนินการให้ VidmateApp.in เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้อนุญาต และซัพพลายเออร์ของ VidmateApp.in พ้นจากและต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ โดยคุณหรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้บัญชีของคุณ
  8. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของอินเดีย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขโดยศาลที่ตั้งอยู่ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียเท่านั้น
  9. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ info@vidmateapp.xyz.